Online

Ručitel – důležitá osoba při uzavírání finančního závazku

Každý kdo aspoň jednou v životě žádal o úvěr, tak se již zajisté setkal s pojmem ručitel. Role ručitele působí právě při uzavírání finančních závazků a je stejně důležitá jako samotný dlužník, který si bere úvěr na sebe.

Funkce ručitele vstupuje do celého procesu ve chvíli, kdy potřebujete získat vyšší obnos peněz a navýšit třeba nízké příjmy nebo potřebujete ručit nemovitostí, kterou nevlastníte, ale ručitel je ochoten dát do zástavy svoji nemovitost https://nebankovnihypoteky.net/rucitel/.
dolary pod deštníkem

Nejde však jen o podepsání nějaké smlouvy a tím to celé pro ručitele zhasne, ale jde o závazný krok, který jej zavazuje, dá se říct stejně jako samotného dlužníka.

Co na sebe bere ručitel?

Stát se ručitelem je dost zodpovědný závazek, ze kterého ručiteli neplynou žádné výhody ani peníze a v dnešní době je sehnat člověka, který by do toho šel dost obtížné kvůli nejistotám, které světu vládnou.

Ručitel se totiž v úvěrové smlouvě mezi dlužníkem a bankovní či nebankovní společností zavazuje k tomu, že v případě, že dlužník přestane svůj finanční závazek splácet, tak převezme zodpovědnost splácení za dlužníka a rovněž bez finanční kompenzace.

V případě, že ručitel poskytne svoji nemovitost jako zástavu, tak se tím zavazuje k tomu, že v případě nesplácení dlužné částky dlužníkem ani ručitelem bude zastavená nemovitost zabavena ve prospěch dané společnosti a obvykle se následně stane objektem dražby.
smlouva s pečetí

Ručitelem může být kdokoliv, takže nejen rodinný příslušník, ale každý kdo s tímto souhlasí a je ochoten se k tomuto závazku zavázat.

Pokud se stanete ručitelem, tak jste v databázi vedený automaticky jako dlužník, i když žádné peníze nedlužíte a v případě, že si budete chtít vzít úvěr, tak se většinou bere ohled i na tento závazek, a to především u bankovních společností.

Jde však o svobodné rozhodnutí a pomoc příbuzným či známým a je na zvážení každého, jestli chce figurovat jako ručitel i se všemi možnými riziky ze strany dlužníka.