Někdo po celý život jenom shromažďuje a shromažďuje věci


Bohužel se mezi námi nacházejí jedinci, kteří rádi shromažÄují vÄ›ci. Nedokáží se rozlouÄit naprosto s niÄím, a když už je pak situace neúnosná, nebo daný ÄlovÄ›k zemÅ™e, je velmi těžké si s tÄ›mito vÄ›cmi nÄ›jak rozumnÄ› poradit. Mluvím z vlastní zkuÅ¡enosti své tety, která bohužel vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu musela svůj příbytek opustit a odebrat se do domova důchodců. Protože jsme vÄ›dÄ›li, že teta se již do svého domova nebude moci vrátit, rozhodli jsme se s jejím svolením, že se dům prodá. NevidÄ›li jsme v tom z poÄátku žádný problém. Dá se inzerát a vÅ¡e probÄ›hne pomÄ›rnÄ› jednoduÅ¡e, mysleli jsme si.

Dědictví, o které jsme nestáli

Podrobná prohlídka tetina domu nám vÅ¡ak způsobila docela velký Å¡ok. Takzvaná malá půda, jak její teta říkala, byla nacpaná až po stropÄ› starými kÅ™esly, otomany, starými zaprášenými peÅ™inami, nejrůznÄ›jšími poliÄkami a spoustou dalších a dalších vÄ›cí, pro které se dá použít pouze jediné slovo, které se mi do tohoto Älánku nezdá být příliÅ¡ vhodné. No, abych to zkrátila. Zachránila nás spoleÄnost Bourat.CZ, pro kterou je vyklízení a další podobné služby na denním pořádku. DÄ›kujeme a vÅ™ele doporuÄujeme vÅ¡em ostatním.