Služby

Revize elektroinstalace a elektrospotřebičů

Elektroinstalace je neodmyslitelnou součástí všech objektů – domácností, kanceláří, zdravotnických zařízení, obchodních společností, sportovních a rekreačních zařízení, etc., etc. Jednoduše řečeno – elektřina a elektrospotřebiče jsou již dávno nedílnou součástí našeho života. Jenže s elektroinstalací přichází také povinnost provádět její pravidelnou kontrolu a mít o ní vypracovaný odborný posudek.

Pracuje za nás

Jak často se musí revize elektroinstalací provádět?

Předpisy praví, že v základním prostředí (zděné budovy obytné, kancelářské a komerční) je nutné provádět revizi po 5 letech, elektrozařízení venku či pod přístřeškem se kontroluje každé 4 roky; v prostředí, kde hrozí zvýšené riziko požáru nebo koroze, anebo poškození zařízení biologickými škůdci, se musí provádět elektro revize po 3 letech; v prostředí s otřesy a nebezpečím výbuchu každé 2 roky, a ve vlhkém prostředí s extrémní korozní agresivitou je nutné provést revizi elektroinstalace každoročně. Ještě častěji je zapotřebí kontrolovat prozatímní staveniště – tam by mohlo, v důsledku chybně fungující elektroinstalace, dojít ke zranění osob či poškození majetku. V těchto případech se revize provádí každého půl roku. Lhůty je nezbytné dodržovat a zprávy o revizi pečlivě ukládat, případně dokládat úřadům.

Vše o revizích elektrických zařízení je předmětem Zákona o inspekci práce č. 251/2005 Sb., Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví „bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí“, a pochopitelně také patřičnými normami (ČSN 33 1500, ČSN 33 1600, ČSN 33 1610, ČSN 332000-6). Ale vy se v podstatě o ně nemusíte ani příliš zajímat – revizní technici tohle všechno ovládají.

Máte to správně?

Elektro revize se však netýká pouze elektroinstalací, ale také elektrospotřebičů. Pořizujete-li velké spotřebiče a elektropřístroje (dílny, závodní kuchyně, prádelny, ale i elektro vybavení v domácnosti), je někdy lepší si od revizního technika nechat spotřebič zapojit a průběžně nechat provést jeho revizi.