Auto

Automobilová elektrická (d)evoluce

Globální oteplování, zvyšování emisních norem, snižování výfukových plynů, eliminace vznětových motorů. Tyhle a další hesla se na nás sypou z mnoha stran téměř dennodenně. Ano, naší planetě se nedaří díky průmyslu zrovna nejlépe. V poslední době se upírá mnoho pozornosti hlavně na odvětví toho automobilového, jelikož automobily spalují palivo vyráběné z fosilních surovin, které jsou neobnovitelných zdrojem energie.
 V poslední době můžeme zpozorovat snahu o vymýcení spalovacích motorů zejména u těch poháněných motorovou naftou.
dálnice v Kalifornii
Právě při jejich provozu neboli spalování vzniká nejvíce zplodin oxidů a nespálených uhlovodíků, které jsou poté přes výfukový systém vypouštěny z motoru do ovzduší. Je tedy pochopitelné, že vozidla poháněné elektřinou, tzv. elektromobily, jsou v poslední době čím dál tím větším trendem. V jejich případě totiž žádné spaliny nevznikají. Je tomu ale skutečně tak?
 Ano, minimálně při jejich provozu skutečně je, neboť místo spalovací pohonné jednotky využívají elektromotor a sadu lithium-iontových bateriových článků umístěných ve spodní části vozidla. Ty potřebují ke své funkci značné množství energie, které čerpá jejich provozovatel z dobíjecích stanic pro elektromobily. Jenže právě jejich provoz je to, co už se bez vypouštění škodlivin do ovzduší neobejde. Jedná se o tzv. nepřímé emise. Pokud totiž jejich výrobce neodebírá energii pro jejich funkčnost z obnovitelných zdrojů, odebírá je právě z elektráren, které spotřebovávají ty neobnovitelné.
dobíjecí stanice
 Samotná výroba lithium-iontových baterií se taktéž nedá považovat za zvláště ekologickou. Využívá se při ní totiž získávání lithia, které obsahuje složitý proces od jeho těžby až po celosvětovou distribuci, při kterém vznikne obrovské množství odpadních a škodlivých látek.
 Otázkou tedy zůstává, zda není celý proces týkající se likvidování spalovacích motorů jenom odsunutí problému na druhou stranu stolu.